Α' Λυκείου (64)

Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας (54)

Β' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών (14)

Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών (19)

Γ' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών (36)

Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας (59)

Γ' Λυκείου Θετικών Σπουδών και Υγείας (69)

Γ' Λυκείου Σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής (38)

Για όλο το Λύκειο (20)

ΕΠΑΛ (5)